ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
خانه » مقالات علمي » آموزشي » مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله پیشرفت تحصیلی

مقاله پیشرفت تحصیلی

مقاله پیشرفت تحصیلیReviewed by Milad Fadaei on Nov 24Rating: 5.0پیشرفت تحصیلیپیشرفت تحصیلی

مقاله ای کامل در مورد  پیشرفت تحصیلی

مقاله پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

مقدمه

توانایی یادگیری در کودکان را میتوان پیشرفت تحصیلی نامید. در واقع داشتن قدرت یادگیری و به خاطر سپردن مطالبی که در برنامه ی آموزشی گنجانده شده است، باعث موفقیت و پیشرفت تحصیلی خواهد شد. پیشرفت تحصیلی تغییرات کمی و کیفی در معلومات و مهارت های دانش آموزان به واسطه ی برخورداری از آموزش و پرورش رسمی اطلاق می شود که با معدل درسی سالانه آنها سنجیده می شود (نریمانی،۱۳۷۱).

برای روشنتر شدن موضوع پیشرفت تحصیلی آن را با افت تحصیلی مقایسه میکنیم. افت تحصیلی را به افت کمی و کیفی تقسیم می کنند. افت عبارت است از درصد دانش آموزان یک دوره آموزشی که به سبب مردود شدن و ترک تحصیل نتوانسته اند آن دوره را با موفقیت بگذرانند و منظور از افت کیفی، نارسایی در رسیدن به هدفهای تعیین شده و یا عدم تحقق بخشی از این هدفهاست. بنابراین تفاوت بین دانش و مهارت فارغ التحصیلان یک دوره آموزشی و هدفهای تعیین شده برای این دوره افت کیفی را نشان می دهد (همان منبع).

یادگیری و آموزش دارای بافتی اجتماعی است و در کلاس درس رخ می دهد زمانی میتوان از نظریه اجتماعی در پیشرفت تحصیلی در کلاس بهره جست که درک بهتری از چگونگی نقش مشوقهای اجتماعی در پیشرفت تحصیلی داشته باشیم. البته پیشرفت تحصیلی بر حسب مهارتهای شناختی تنها هدف آموزشی نیست. عزت نفس و مهارتهای اجتماعی نیز هم به خاطر خودشان و هم بعنوان شرط لازم برای کسب مهارتهای شناختی از ضروریات هستند (شریفی،۱۳۷۷).

مشوقهای اجتماعی در تمام زمینه های آموزشی می توانند یاری دهنده باشند کلاس درس همگانی است که در آن اطلاعات از طریق راه های ارتباطی انتقال می یابند. در واقع ارتباط بعنوان یک رویداد انتزاعی رخ نمی دهد بلکه دریافت اجتماعی روی می دهد که ویژگی های این بافت بر ارتباط اثر گذار است (پارسا،۱۳۸۳).

پیشرفت تحصیلی۱ بعنوان یک متغیر تابع عواملی است که بر آن اثر می گذارند و با تغییر آنها خودش هم دستخوش تغییر می شود. در پیشرفت تحصیلی عواملی از قبیل هوش، استعداد، وضع اقتصادی خانواده، وضع جسمانی، سواد والدین و تلاش و کوشش خود فرد موثر است (نریمانی،۱۳۷۱).

افزون بر این شاگردان در کلاس درس بیشتر از افراد همتل تشکیل یافته اند که دارای عملکرد خاص خود هستند. ارتباط در کلاس خواه شناختی باشد و خواه عاطفی، در واقع انتقال اطلاعات از فردی به فرد دیگر، از یک فرد به گروه دیگر و یا از یک گروه به گروه دیگر است. چگونگی

رابطه فرد با گروه بر نحوه ی ارتباط، عزت نفس و عملکرد تحصیلی بالا اثر میگذارد (پارسا،۱۳۸۳).

۱)Achievement Evaluation

انگیزش پیشرفت

یکی از عوامل مهم پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت یا میل به موفق شدن است. قدرت این میل در افراد مختلف متفاوت است مطالعات انجام شده بر روی ۳۴۸ جفت دو قلوی همسان در دانشگاه مینه سوتا نشان داد که ارث می تواند ۴۶% از پراکنش (یا تفاوت) در انگیزش سخت کوشی برای موفقیت را توجیه کند(گلمن،۱۹۸۶).

چنین می نماید که برخی از کودکان با میل به موفقیت زاده می شوند با برخی دیگر شتاب چندانی ندارند و به نظر می رسد که اهمیت نمی دهند (اسمایلی۱ و دی وک۲،۱۹۹۴). ولی در هر حال، بخشی از انگیزش پیشرفت توسط والدین، معلمان و یا سایر افراد با نفوذ در کودکان کاشته می شود.

و بالعکس، والدین برخی دیگر از کودکان انگیزش پیشرفت را در آنان فعالانه سرکوب می کنند. این والدین علاقه اندکی به پیشرفت کودکان، طی سالهای تحصیل، نشان می دهند. آنها نمی توانند تا زمانیکه فرزندشان از لحاظ سنی به مرحله ی ترک مدرسه و اشتغال می رسند، صبر کنند. این والدین فعالانه فرزندان خود را از رفتن به کالج منصرف می کنند (رایس ۱۹۲۲).

 • Smiley           ۲) Dweck

مطالعه ای عوامل مربوط به خانواده را در جهت یادگیری انگیزش درونی / برونی و عملکرد تحصیلی کودکان بررسی کرد. این مطالعه به بررسی سه عامل خانوادگی پرداخت: نظارت والدین بر انجام تکالیف، واکنش والدین به نمرات کودک و سبک کلی خانواده.

آزمودنی ها شامل ۹۳ دانش آموز کلاس پنجمی و والدین شان بودند. نتایج مطالعه نشان داد که نظارت بیشتر والدین بر انجام تکالیف، واکنش والدین به نمرات شامل کنترل منفی عدم دخالت یا پاداش بیرونی و سبک های کنترل بیش از حد یا کمتر از حد خانواده با جهت گیری انگیزش برونی و عملکرد تحصیلی پایین تر رابطه داشتند. (گینز بورگ و برونستاین، ۱۹۹۳).

ولی تشویق والدین در برابر نمرات دریافت شده با جهت گیری انگیزشی درونی و سبک های خانوادگی خودگردانی- حمایتی با انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی بالا همبسته بود. علاوه بر آن، سطح اجتماعی – اقتصادی یکی از عوامل عمده ی پیش بینی کننده ی جهت گیری انگیزش و عملکرد تحصیلی شناخته شد (همان منبع).

از دیگر عوامل موفقیت در تحصیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-دبیران، معلمان و اساتید دلسوز و فعال

۲- خانواده

۳- تلاش فردی دانش آموز

۴- دوستان خوب

بعبارت دیگر پیروزی دانش آموز، دو عامل اساسی دارد، یکی محیط که شامل خانه، مدرسه و جامعه است و عامل دوم، شخصیت رشد یافته دانش آموز می باشد (نظری،۱۳۷۳).

روابط خانوادگی مختلف و طلاق

کیفیت روابط خانوادگی تاثیر چشمگیری بر موفقیت تحصیلی دارد (دوبواس۱، اتیل۲ و فلز۳ ۱۹۹۴).

روابط خانوادگی مختل، بر پیشرفت تحصیلی ناثیری منفی دارد. وجود کشمش و تنش در خانواده، آزارهای فیزیکی و ؟ ، طرد کودک از سوی والدین یا سهل انگاری در مراقبت از او، انتقاد و یا تخاصم، احساس امنیت و عزت نفس کودک را تضعیف کرده و سبب پروژه اضطراب، تنش و ؟ در او میشود که آنها نیز به نوبه ی خود، مانعی در برابر پیشرفت تحصیلی او خواهد بود.

طلاق نیز رویدادی منفی تلقی می شود که می تواند سبب تحریک هیجانهای دردناک، سردرگمی و عدم اطمینان در کودک شود (کالتر۴،۱۹۸۳).

 • Dubois         ۲) Eitel         ۳) Felner     ۴) Kalter

بسیاری از کودکان ظرف یک سال، کمی بیشتر یا کمتر، تعادل خود را از نو به دست آورده و رشد ذهنی بهنجار خود را از سر میگیرند، ولی این آشفتگی اولیه ممکن است در برخی از کودکان به آشوب هیجانی و اجتماعی نسبتاً شدیدی منجر شود و بر فعالیت تحصیلی نیز تاثیر بگذارد ( واللرستاین۱ و کلی، ۱۹۸۰).

آثار بلند مدت طلاق بر رشد اجتماعی، هیجانی، و شناختی متغیر است (کالتر،۱۹۸۳).

خانواده های تک والد

بطور کلی با کیفیت والدگری و روابط خانوادگی بر سازگاری اجتماعی، روانشناختی و تحصیلی کودکان، هم در خانواده های سنتی و هم غیر سنتی، تاثیری قدرتمند دارد. کودکان تک والدی که در خانواده های طلاق زندگی می کنند، در مقایسه با کودکانی که با دو والد سپر می برند، در کارآمدی اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و خود پنداره نمرات کمتری کسب میکنند (داولی، ۱۹۹۴).

هر چه محیط که والدین فراهم می کنند گرمتر، پذیراتر و تامین کننده ی حمایت هیجانی بیشتری برای نوجوانان باشد، سپر محکمتری در برابر تجارب استرس زا و اضطراب در مدرسه و ترک مدرسه خواهد بود (ونتزل۲،۱۹۹۴).

۱)Wallerstein     ۲) Wentzel

موفقیت تحمیلی با عزت نفس بالا رابطه دارد ( انتوایزل، الکساندر، پالاس۱ ، کادیگان۲، ۱۹۸۷). احساس خوبی داشتن درباره ی خود وقتی فرد عملکرد ضعیفی در مدرسه ارایه کرده، بسیار دشوار است (کوپر سمیت وگیلبرنز، ۱۹۸۲).

جوانان برخاسته از محیط های پر کشمکش در قیاس با کودکانی که برخاستنه از خانواده های منسجم و بی کشمکش اند، بیشتر به عدم پیشرفت تحصیلی گرفتار می شوند (وود۳، چیپین۴ ، وهانا۵، ۱۹۸۸).

والدگری طبقه ی متوسط و عدم پیشرفت تحصیلی

مک کالف۶ و گایر۷ (۱۹۸۷) الگو های والدگری والدین نوجوانان ناموفق پایه های پانزدهم و دوازدهم را مطالعه و به نقش چهار الگو در عدم پیشرفت تحصیلی اشاره کردند.

 • والدین متعارض – والدینی که در زمینه فرزند پروری با یکدیگر توافق ندارند.
 • والدین بی تعارف – والدینی که مرز گذاری ها و یا معیارهای ثابتی ندارند و توجه چندانی نشان نمی دهند.
 • والدین حمایت کننده مخروط – والدین کمال طلب، سلطه جو، محدود کننده که در همه حال از فرزندان خود توقع عملکرد بهتری دارند.

۱)Pallas   ۲) Codigan   ۳) Wood   ۴) Chapin       ۵) Hannah   ۶)Metcalf   ۷) Gaier

 • والدین زیاده طلب – والدینی که زیاد انتقاد می کنند و به فرزندان خود فشار می آورند که نمرات بهتری بگیرند (رایس ، ۱۹۲۲).
 • مطالعه ی دیگری نشان داد که دانش آموزان در معرض خطر ترک تحصیل، نگرش به تحصیل منفی تر، خود پنداره ی ضعیف تر و گرایش به کنترل بیرونی بیشتری داشتند علاوه بر آن، والدین خود را کم توقع و سطحی توصیف می کردند (براونی و رایف، ۱۹۹۱).

همچنین برخی سلامت جسمانی و وضع تغذیه و برخی شیوه تدریس و روابط بین خانواده را موثر می دانند اما سیتریچ، اسمیت رگاریکا (۱۹۹۱) معتقدند که در عواملی از قبیل زندگی خانوادگی فعالیت های فوق برنامه و ورزش برانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرند بنظر آنها ورزش به کودک شأن و مقطعی مساوی هم سنهایش می دهد و کودک مورد حمایت گروهی قرار می گیرد و در حقیقت شخصیت کودک در جهت یادگیری صحیح تغییر می یابد ( شریفی، ۱۳۷۷).

برخی دیگر از محققان از جمله کوپر و بیتینکورت (۲۰۰۲) فعالیت های خارج از مدرسه را در پیشرفت و انگیزه پیشرفت تحصیلی کودکان موثری دانند به نظر آنان از روی فعالیت های خارج از مدرسه می توان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تخمین زد و نتیجه تحقیق آنان دلالت بر لزوم تمرکز والدین و مربیان بر فعالیت های خارج از مدرسه بعنوان عامل بالفوه تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد (شریفی، ۱۳۷۷).

اما بروه (۲۰۰۲) معتقد است فعالیت هایی که در کلاس به کودکشان رتبه بالایی بدهد، فعالیت شدید کودک را جهت پیشرفت تحصیلی برخواهد انگیخت همچنین انجمن روانشناسان عمومی (GPA)1 دخالت والدین در امور درسی دانش آموزان را در پیشرفت تحصیلی بسیار موثر می دانند.

همچنین بنظر اسمیت (۲۰۰۳) مداخله ی والدین در یک تجلی مراقبت از کودک و فعالیت هایش است که می تواند تقویت کننده ی خود پنداره کودک و در نتیجه برانگیزنده ی کودک در جهت بهتر شدن در مدرسه باشد (همان منبع)

اما به عقیده ی متخصصان آموزش و پرورش مهمترین عامل موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی، ارث است. موفقیت ارثی نیست ولی ارث عامل مهمی در هوش بشمار می آید که خود یکی از عوامل مهم پیشرفت است (رایس ، ۱۹۲۲).

در اینجا لازم است به یک عامل دیگر هم اشاره نمود.

مطالعات مربوط به عملکرد تحصیلی کودکان ممکن است بر ارزیابی و نمره دهی معلم مبتنی باشد، که احتمالا بازتابی از پیشداوری آنها نسبت به کودکان خانواده های تک والد خواهد

۱)General Psychologists Accociation

بود.«متعلق به یک خانواده از هم پاشیده است.» نمره دهی معلمان همیشه با ارزیابی های عینی هماهنگی ندارند. (همان منبع)

تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

منظور از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه ی نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است که آیات فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند که این ارزشیابی مستلزم ۲ اقدام است. ۱) تعیین هدفهای آموزشی ۲) سنجش عملکرد یادگیرندگان (سیف،۱۳۷۹).

برای سنجش پیشرفت تحصیلی و مقایسه ی دانش آموزان با یکدیگر از نمرات مکتبی آنها بویژه معدل نمراتشان استفاده می شود و یا امتیازاتی که فرد در یک آزمون کسب می کند، بوسیله ی آزمون های پیشرفت تحصیلی، میزان معلومات دانش آموزان و چیرگی آنها در زمینه های مختلف مانند ریاضیات ، خواندن و… سنجیده میشود و این آزمون های بصورت گروهی اجرا می شود (نراقی ، نادری، ۱۳۷۹).

بوسیله ی آزمون های پیشرفت تحصیلی نمی توان همه ی هدف های تربیتی مانند لذت بردن از خواندن، علاقه به درس و… را مورد سنجش قرار داد. آنچه بوسیله ی آزمون های پیشرفت تحصیلی اندازه گیری می شود یادگیری دانش آموزان در قلمرو شناختی هدف های تربیتی است بنابراین در آزمون های سنتی پیشرفت تحصیلی، سایر قلمرو های تربیتی مثل قلمرو عاطفی و روانی – حرکتی معمولاً مورد سنجش قرار نمی گیرند ( شریفی ، ۱۳۷۷).


مقالات انتشار یافته در مجله علمی و تفریحی پرشین فان حاصل دسترنج مدیران این سایت، که با تلاش و کوشش های بسیار برای استفاده شما و رشد علمی جامعه فراهم گردیده است.

منابع این مقالات : وب سایت های اینترنتی، کتب ها ،مقالات علمی، مجلات و … می باشند که در انتهای مقالات درج شده است.

جهت باز نشر و کپی مطالب با درج منبع (مجله علمی و تفریحی پرشین فان) ما را در راه رشد علمی ایرانیان یاری فرمایید.

اشتراک گذاری مطلب

درباره مدیریت :

ميلاد هستم به موسیقی ، تکنولوژی ، مقالات علمی ، خودرو ، گرافيك و تحصیل عشق می ورزم. سعی می کنم از وقتم به بهترین شکل استفاده کنم و بی حرکت یک جا نمونم . از سال 1392 هم تارنماي مجله علمي و تفريحي پرشين فان رو با كمك آرش تاسیس کردم تا کمک کوچیکی به کسانی که در عرصه علم و خواهان بروز شدن اطلاعات خود هستند،کرده باشيم. امیدوارم از مطالبی که توسط بنده منتشر می شه،لذت ببرید! ضمناً تمامی دلخوشی بنده و دیگر اعضای تیم پرشين فان،نظرات و راهنمایی های شماست.

تاکنون ۱۷ نظر ثبت شده است.

 1. سلام مطالب این مقاله خیلی خوب بودن، فقط اگه میشه منابع رو هم لطف کنین در پایان بنویسین. برام خیلی لازمه. ممنون

  • با سلام خدمت مهدیه عزیز
   خرسندم از این بابت که مقاله مفید واقع شده.
   منابع تک تک پاراگراف ها در انتهای آن درج شده.
   این لیست کلی از نویسندگان مطلب فوق هستش :
   نریمانی،۱۳۷۱
   شریفی،۱۳۷۷
   پارسا،۱۳۸۳
   گلمن،۱۹۸۶
   اسمایلی و دی وک،۱۹۹۴
   رایس ۱۹۲۲
   گینز بورگ و برونستاین، ۱۹۹۳
   نظری،۱۳۷۳
   دوبواس، اتیل و فلز ۱۹۹۴
   کالتر،۱۹۸۳
   واللرستاین و کلی، ۱۹۸۰
   کالتر،۱۹۸۳
   داولی، ۱۹۹۴
   ونتزل۲،۱۹۹۴
   انتوایزل، الکساندر، پالاس ، کادیگان، ۱۹۸۷
   کوپر سمیت وگیلبرنز، ۱۹۸۲
   وود، چیپین ، وهانا، ۱۹۸۸
   مک کالف و گایر ۱۹۸۷
   براونی و رایف، ۱۹۹۱
   شریفی، ۱۳۷۷
   سیف،۱۳۷۹
   نراقی ، نادری، ۱۳۷۹

   • سلام
    لطفا منابع رو کامل بزارید اونی که پایان هر پاراگراف هست کامل نیست .ممنونم

    • درود ملیحه عزیز
     متاسفانه بدلیل حذف مقاله اصلی کلیه اطلاعات و رفرنس های این مقاله از بین رفته.
     تیم پرشین فان از شما صمیمانه طلب پوزش و بخشش رو داره.
     موفق باشید

 2. سلام
  لطفا منابع رو کامل بزارید اونی که پایان هر پاراگراف هست کامل نیست

 3. لطفا بنویسید کدوم کتاب نریمانی و شریفی

 4. با سلام
  مطالب عالی بود.امکان داره نام ونام خانوادگی نویسنده را بگید برا رفرنس لازم دارم.
  باتشکر

 5. عاقا اسم کتابارو باید برا منبع بنویسید!!

  • درود مریم عزیز

   متاسفانه مقاله اصلی از دایرکتوری مقالات ما ، حذف شده و منابع استفاده شده در دسترس نیست.

   موفق باشید.

 6. با سلام… مطالب خوب هستند اما متاسفانه منبع اصلی رو ذکر نمی کنید اینه که به درد کسی نمی خوره واسه استفاده کردن توی پروژه ها

  • درود بر شما راهیل بانو
   متاسفانه آرشیو مقالات اصلی از بین رفته ، بهمین سبب منابع اصلی مقاله در دسترس نیست…
   در صورت بازیابی اطلاعات مجدد منتشر میکنم.

 7. با عرض سلام.
  مطالب مفید است ولی منبع ندارد.حداقل نام خانوادگی خودتان را ذکر میکردید که برای استفاده ما نام و نام خانوادگی شما رو در مقالات ذکر کنیم.

  • درود بر شما ساره بانو ، متاسفانه منابع این مقاله در دسترس نیست…
   از مجله رشد استفاده کنید ، شاید به چند نویسنده این مقاله دست پیدا کنید.
   موفق باشید

 8. سلام.ببخشید میتونم این متن رو جای پرژه تحویل دهم؟ یعنی بدون تغییراتی تحویل استاد بدم؟ممنون میشم راهنمایی کنید میلاد جان

  • درود مهسا بانو
   بله این مطلب رو میتونید در تحقیق ها و پروژه های خودتون استفاده کنید.
   البته با درج منبع ( پرشین فان )
   موفق باشید

 9. سلام ، لطفا بجای این همه توجیه ، یک کلمه بگین کپ زدم و خلاص تا دیگه کسی الکی منتظر نمونه . یعنی چی که مقالات از آرشیو من حذف شده ؟ برای یه آدم علمی این حرف ها مناسب نیست . ببخشید اگه دخالت کردم . قصدم راهنمایی بود .

  • درود بر شما دوست عزیز ، کپ زدن در زمینه ای ک تخصص بنده نیست؟ بله کپ زدم 🙂
   شما اگه مقداری در دروس تحصیلیتون تبهر داشته باشین براحتی میتونید منابع رو بدست بیارین. این مقاله توسط کتب و مجلات مرتبط با رشته های شما عزیزان جمع آوری شده.
   شما تا بحال نشده حافظه جانبیتو گم کنی ، یا اطلاعاتش از بین بره؟
   موفق و پیروز باشید.

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

كپي از مطالب پرشين فان با ذكر منبع مجاز مي باشد. © 2014-2015 | سئو و بهینه سازی : جوان سئو - طراحی شده توسط پارس تمز