پزشكي

مقاله بیماری قند

مقاله بیماری قند

مقاله بیماری قند چی؟ مرض قند داری؟ باور نمی کنم، حقیقت ندارد! این همان مرضی نیست که مردم به خودشان آمپول می زنند؟ نمی توانند قند بخورند؟ و گاهی کور می شوند. یا یک پایشان را از دست می دهند؟ ادامه مطلب

ادامه مطلب